امیر طاها
on بهمن 15, 2017
0 views
ندانمت که چه گویم تو هر دو چشم منی
که بی وجود شریفت جهان نمی‌بینم
Dimension: 410 x 304
سایز فایل: 102.81 Kb
hoseinam(راهنمایی سایت)
وای داداش چه بارونی جون میده واسه قدم زنی ممنونم زحمت کشیدی
بهمن 15, 2017
امیر طاها
امیر طاها جواب داد - 1 جواب
hoseinam(راهنمایی سایت)
بیا که رفتیم داداش
بهمن 15, 2017
امیر طاها
امیر طاها جواب داد - 1 جواب
hoseinam(راهنمایی سایت)
عزیزی فدات شم
بهمن 15, 2017
امیر طاها
امیر طاها جواب داد - 1 جواب