24 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
11.12 kb
کیفیت:
275×183
نظرات:
2
بازدید ها:
1
من عامدم من عادم شاد و غزل خوان عامدم ...
هستی ب یغما رفته ای هستم ک خندان عامدم...
درکوره راهه زندگی با یک بغل درماندگی ...
با صبربسیار و دلی سختر از سنگ عامدم ...
با کوله بارعارزو ازهرطرف درجستجو ...
با یک دل داغون و خون اینجاپریشان عامدم...
ای همنشین کوی من افکن نظر برسوی من ...
تا مرز اینجا کوب کو افتان و خیزان عامدم ...!
4 Liked
,  و 2 بقیه خوششان آماده از این
reyhan(ناظرارشد)
عالی
reyhan(ناظرارشد)
خوش آمدین
امیر طاها
قربونت نازنینم ...!
reyhan(ناظرارشد)
فدات