در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
181.07 kb
کیفیت:
1024×1238
بازدید ها:
1
دیدی اخرسنگ جفا برسرم زدی دلبر
اتش به وجود و پیکرم زدی دلبر
روزی گل گلستانت تو بودم گفتی صفای بوستان تو بودم
در کلزار عشق مرغ بلبل خوان تو بودم
در عالم عشق من همیشه حیران تو بودم
گرتو دردی دا شتی من نگران تو بودم
گرغمی داشتنی من دل وجان تو بودم
حالا دل افسرده شده چکنم ازرده شده
دلبردل دید ان جفا ی تو
چرا کجا رفت ان وفای تو
ان دل بامحب بی ریای تو
1 Liked
 خوششان آماده از این