Let it Snow
1 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
83.62 kb
کیفیت:
500×746
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
بعضی آدم‌ها جلدِ زرکوب دارند، بعضی جلدِ سخت و ضخیم و بعضی نازک. بعضی از آدم ها با کاغذ کاهی چاپ می شوند و بعضی با کاغذ خارجی. بعضی از آدم‌ها ترجمه شده اند. بعضی از آدم‌ها تجدیدِ چاپ می‌شوند و بعضی از آدم‌ها فتوکپی یا رونوشت آدم‌های ِ دیگرند. بعضی از آدم‌ها با حروف سیاه چاپ می شوند و بعضی از آدمهاصفحاتِ رنگی دارند. بعضی از آدم‌ها تیتر دارند، فهرست دارند، و روی پیشانی ِ بعضی از آدم‌ها نوشته اند: حق ِ هر گونه استفاده ممنوع و محفوظ است. بعضی از آدم‌ها قیمتِ روی ِ جلد دارند، بعضی از آدم‌ها با چند درصد تخفیف به فروش می‌رسند، و بعضی از آدم‌ها بعد از فروش پس گرفته نمی‌شوند. بعضی از آدم‌ها را باید جلد گرفت، بعضی از آدم‌ها جیبی هستند و می‌شود آنها را توی ِ جیب گذاشت، بعضی از آدمها را می توان در کیف مدرسه گذاشت. بعضی از آدم‌ها نمایش‌نامه اند و در چند پرده نوشته می‌شوند. بعضی از آدم‌ها فقط جدول و سرگرمی و معما دارند و بعضی از آدم‌ها فقط معلومات عمومی هستند! بعضی از آدم‌ها خط خوردگی دارند، و بعضی از آدم‌ها غلطِ چاپی دارند. بعضی از آدم‌ها زیادی غلط دارند و بعضی غلط های زیادی! از روی بعضی از آدم‌ها باید مشق نوشت و از روی بعضی آدم‌ها باید جریمه نوشت و با بعضی از آدم‌ها هیچ وقت تکلیف ما روشن نیست. بعضی از آدم‌ها را باید چند بار بخوانیم تا معنی ِ آن‌ها را بفهمیم. و بعضی از آدم‌ها را باید نخوانده دور انداخت...