1 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
1 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
50.28 kb
کیفیت:
500×630
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
هرگز نگو : "خسته ام..!" … زیرا اثبات میکنی ضعیفی؛ بگو :نیاز به استراحت دارم. هرگز نگو : "نمی توانم..!" … زیرا توانت را انکار میکنی؛ بگو :سعی ام را میکنم. هرگز نگو : "خدایا پس کی؟؟؟!" زیرا برای خداوند، تعیین تکلیف میکنی؛ بگو : خدایا بر صبوریم بیفزا ! هرگز نگو : "حوصله ندارم..!" زیرا...برای سعادتت ایجاد محدودیت میکنی؛ بگو : باشد برای وقتی دیگر.. هرگز نگو : "شانس ندارم..!" زیرا به محبوبیتت در عالم، بی حرمتی میکنی؛ بگو :حق من محفوظ است !