در این تصویر:
اضافه شد:
24 آبان, 1396
سایز فایل:
124.74 kb
کیفیت:
1024×1113
نظرات:
1
بازدید ها:
1
روز ی با نگاهت دلم را تو بردی نازنینم
درهرمشکل غمم را تو خوردی نازنیم
گفتم تو همان مهربانی فرشته روی زمینم
هرکجا هستی تو الهی من داغت نبینم
با شوق دل زگلستانت گلی بچنیم
دمی سر به شانه ات گذارم ای نازنینم
با شوق چهره دل ربایت را ببینم
دوستداری برایت ماه را از اسمان بگیرم
خودت میدانی که بدام عشقت اسیرم
گر نباشی تو چون گل پژمرده میمیرم