علی
November 16, 2017 in علی's Timeline Photos
0 views

With

File Size

35.7 Kb

Dimension

500 x 482
علی
با این حساب اقا جان در کشور ما بجز یکی دو نفر همه خائن هستن. و علت عقب ماندگی ما در دنیا همین خیانتهاس
مهدیسا
این حرفو یادمه ثابت قدم شهردار اسبق رشت هم زده بود
علی
کو عمل
مهدیسا
اتفاقا قدرشو ندونستن چون مرد عمل بود
امیر طاها