25 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
25 آبان, 1396
سایز فایل:
27.67 kb
کیفیت:
219×230
نظرات:
1
بازدید ها:
1
درد تاریکیست درد خواستن
رفتن و بیهوده از خود کاستن
سر نهادن بر سیه دل سینه ها
سینه آلودن به چرک کینه ها
در نوازش ، نیش ماران یافتن
زهر در لبخند یاران یافتن...!