25 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
25 آبان, 1396
سایز فایل:
65.22 kb
کیفیت:
720×716
بازدید ها:
1
از خدا پرسیدم:
چرا وقتی شادم، همه بامن میخندند!
ولی وقتی ناراحتم
کسی با من نمیگرید؟
جواب داد:
شادیها را برای جمع کردن دوست آفریده ام
ولی غم را برای انتخاب بهترین دوست!!‎