25 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
25 آبان, 1396
سایز فایل:
72.71 kb
کیفیت:
1280×802
بازدید ها:
1
پاهایت را بگذار اینجا…
درست روی قلبم…
ببخش مرا …
چیز دیگری نداشتم که
فرش قدومت کنم …
آهسته قدم بردار اینجا…
تارو پود این فرش قرمز پر از
گل احساسم است…!
1 Liked
 خوششان آماده از این