25 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
25 آبان, 1396
سایز فایل:
181.02 kb
کیفیت:
885×1280
بازدید ها:
1
کوله بار غم هایت را
روی دوشم بگذار!
مردی شده ام این روزها!
نترس!
نمی شکنم
نمی گریم
دلت قرص ومحکم!
سنگ صبوری شده ام این روزها!
ببار...
1 Liked
 خوششان آماده از این