نوامبر 16, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 16, 2017
سایز فایل:
54.3 kb
کیفیت:
640×686
نظرات:
2
بازدید ها:
1
ﺣﻼﻟـﻢ ڪﻦ اگہ ﺭﻭﺯے
گرﻓﺘـﺎﺭ ﺩﻟﺖ ﺑﻮﺩﻡ
ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﻡ ڪہ ﺧﻮﺵ ﺑﻮﺩے
ﻭﺗﻨـهامشڪلـت ﺑﻮﺩﻡ
ﺗﻮ ﻗـﺎﺏ عڪس ﺍﯾﻦ ﺩﻧﯿﺎ
ﻓﻘـﻂ ﭼﺸﻢ ﺗﻮﺭﻭ ﺩﯾﺪﻡ
ﺣﻼﻟــﻢ ڪن اگہ ﻫﺮ ﺷﺐ
ﺗﻮ ﺍفڪاﺭ ﺗﻮ ﭼﺮﺧﯿدم
7 Liked
,  و 5 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
عالی
امیر طاها
ممنون...!