26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
17.1 kb
کیفیت:
450×281
نظرات:
1
بازدید ها:
1
هیچکس را در زندگی مقصر نمیدانم
ازخوبان"خاطره"
واز بدان "تجربه"
میگیرم.
بدترین ها "عبرتــــ "میشوند
وبهترین ها "دوستــــ".