26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
204.96 kb
کیفیت:
1074×1151
بازدید ها:
1
خدا کند تو هم
کمی نه، تمام عشق را بچشی
خدا کند تو هم
بدانی مزه اش چیست
خدا کند تو هم
دلبری را از بر بشوی
خدا کند تو هم
مست از بودن اندازه یک عمر شوی
خدا کند که بیاید
همانی که زبان عشق میداند
همانی که نخوانده از برت میکند
همانی که بیقرارت می کند یک لحظه نبودنش
خدا کند که اتفاق بیفتد