Let it Snow
2 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
2 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
259.82 kb
کیفیت:
1226×1280
{total} بازدید:
1
مثل گندم باش!! زیر خاک میبَرنش باز میروید پُرتر ، زیر سنگ میبَرنش آرد میشود پُر بهاتر، آتش میزننش نان میشود مطلوب تر ، "ذات" باید ارزشمند باشد...