حجاب
November 17, 2017
3 views

With

File Size

62.12 Kb

Dimension

500 x 825

Description

چادر، به منزله پرچم است که نشانه حیات اجتماعی اسلام است و مسئولیت و افتخار برافراشته نگهداشتن این پرچم، همچنان بردوش بانوان مؤمن و مسلمان است....View More
علی
عالییییییییییییییییییییی
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
وچون حجاب را رعایت کنی مو جب خشنودی خدا وند شوی واجزت نزد بی بی فاطمه الزهرا(س)محفوظ است
احمد رضایی
وحجاب ستر وجودی حقیقت
mahsa
عالی
امیر3
لایییییییییییییییک