حجاب
November 17, 2017
0 views

With

File Size

26.83 Kb

Dimension

500 x 500

Description

عفاف و حجاب، نشان دهنده ی تقویت ایمان، عمق اعتقاد، حاکمیت ارزشهای انسانی وحفظ حریم و حرمت زن و مرد است و عدم رعایت آن شدیدترین ضربات را بر پیکر اخلاق و معنویت در جامعه وارد می کند....View More
علی
عالیییییییییییییییییییی
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
حجات مایه عزت است حجاب مایه عفت است حجاب مایه حرمت است و چادر مانند صدفی می ماند که گوهر با ارزشی درون خود پنها ن کرده تا از چشم نامحرمان در امان باشد