26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
328.75 kb
کیفیت:
1280×1280
بازدید ها:
1
دخترها بی‌دلیل بابائی نشده‌اند دخترها
می‌دانند که هربار دلشان از
نامردی‌های "دنیا" بگیرد دستی ایمن و
مردانه به‌دور از حسِ نیاز روی سرشان
نوازش می‌شود که جز عشق
عطر دیگری ندارند
1 Liked
 خوششان آماده از این