نوامبر 17, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 17, 2017
سایز فایل:
92.19 kb
کیفیت:
1110×1280
بازدید ها:
1
آموخته‌ام که وابسته نباید شد
نه به هیچ کس
نه به هیچ رابطه‌اى
و این لعنتى
نشدنى‌ترین کارى بود که آموخته‌ام !
1 Liked
 خوششان آماده از این