26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
339.96 kb
کیفیت:
1047×1280
بازدید ها:
1
عشق اگر عشـــــــــق باشد!
با یک اتفـــــــاق
تو را تعویض نمی کند
همراهــــــــی ات می کند تا بهبــــــــود یابی . . .
عشق اگر عشق باشد!
هر ثانیه دستانش در دستان توست،در سختی و آسانی . .
تا ابــــــــــــــد . .
1 Liked
 خوششان آماده از این