0 views

With

File Size

12.59 Kb

Dimension

300 x 279

Description

دلــــــم بچگــــی را ميخواهد
ميخواهم بروم یک گوشه بنشینم
پُشتم را به همه دنیا بکنم
پاهایم را بغـــل کنم
و بلند بلند بگویم :
من دیگــــــر
بازی نمیکنم...View More