نوامبر 17, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 17, 2017
سایز فایل:
12.59 kb
کیفیت:
300×279
بازدید ها:
1
دلــــــم بچگــــی را ميخواهد
ميخواهم بروم یک گوشه بنشینم
پُشتم را به همه دنیا بکنم
پاهایم را بغـــل کنم
و بلند بلند بگویم :
من دیگــــــر
بازی نمیکنم