6 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
6 آبان, 1396
سایز فایل:
53.49 kb
کیفیت:
843×831
بازدید ها:
1
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻨﺪ :
ﺧﻮﺑﯽ؟
ﺁﺩﻡ،ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺷﺎﻥ ﺭﺍ
ﺑﯿﻦ ﺣﺮﻭﻑ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ !
ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ !
ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﯼ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﻣﯿﺪﻫﻨﺪ
3 Liked
,  و 1 نفر دیگر خوششان آماده از این