نوامبر 17, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 17, 2017
سایز فایل:
14.34 kb
کیفیت:
307×376
بازدید ها:
1
گفتــی :
" مــگر به خواب بینــی ، رُخِ مــرا "
دیــوااانه ....
از خیـال " تــــــــو "
خوابــم