26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
14.34 kb
کیفیت:
307×376
بازدید ها:
1
گفتــی :
" مــگر به خواب بینــی ، رُخِ مــرا "
دیــوااانه ....
از خیـال " تــــــــو "
خوابــم