26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
125.44 kb
کیفیت:
1221×1280
بازدید ها:
1
همین چند روز پیش فکــر میکردم
میتوانم عاشق کسی شبیه تو شوم
از همیــن چنـد روز پیش
هیچکس شبیه تو نیست