26 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
26 آبان, 1396
سایز فایل:
49.71 kb
کیفیت:
450×607
بازدید ها:
1
مسخـــره ترین کـــــار دنیـــــاست
این که مجبورم
به تو که تمام فکرم را پر کرده ای
فکـــــر نکنـم ...