نوامبر 17, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 17, 2017
سایز فایل:
49.71 kb
کیفیت:
450×607
بازدید ها:
1
مسخـــره ترین کـــــار دنیـــــاست
این که مجبورم
به تو که تمام فکرم را پر کرده ای
فکـــــر نکنـم ...