27 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
27 آبان, 1396
سایز فایل:
138.38 kb
کیفیت:
1280×946
نظرات:
1
بازدید ها:
1
انسانها آفريده شده اند كه دوست داشته شوند،وسايل و اشيا ساخته شده اند كه مورد استفاده قرار بگيرند.
دليل اينهمه هرج ومرج در دنيا اينست كه وسايل دوست داشته ميشوند و از انسانها استفاده ميشود