27 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
27 آبان, 1396
سایز فایل:
10.68 kb
کیفیت:
275×183
نظرات:
2
بازدید ها:
2
فصل باران است بارانی شویم / از درون جوشیم و طوفانی شویم
بوی خاک و بوی نمناک چمن / کیف دارد زیر باران تر شدن
در تمام قطره ها تکثیر شو / زیر باران خدا تطهیر شو . . .