3 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
3 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
78.88 kb
کیفیت:
500×727
نظرات:
1
{total} بازدید:
1
خداوندهیچگاه شمارا دست خالی رهانخواهد کرد اوهرچیزی راکه ازدست می‌دهید جایگزین خواهد کرد اگرازشما می‌خواهد که چیزی را زمین بگذارید به این دلیل است که میخواهد چیز بهتری رابردارید