Let it Snow
3 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
3 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
57.09 kb
کیفیت:
500×580
نظرات:
5
{total} بازدید:
1
گاهی خیال میکنم از من بریده ای بهتر ز من برای دلت برگزیده ای؟ از خود سوال میکنم آیا چه کرده ام؟ در فکر فرو می روم از من چه دیده ای؟ فرصت نمیدهی که کمی دردل کنم... گویا ازین نمونه مکرر شنیده ای... از من عبور میکنی و دم نمیزنی... تنهادلم خوش است که شایدندیده ای... یک روز می رسد که در آغوش گیرمت هرگز بعید نیست, خدا را چه دیده ای
Hamishe bahar
عااااالی
roza-rezvani
خیلی قشنکه مریم جان شبتان بخیرآسمانیای عزیزپاینده باشید
جمال فرهنگ(را
گاهی در اسمان ایر می نبینم می گویم نکند دلت چون اسمان از من گرفته باشد در فکر خود گویم مگر زمن تو چه دیده ای که از من دل بر یده ای