3 اردیبهشت, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شده:
3 اردیبهشت, 1396
سایز فایل:
57.09 kb
کیفیت:
500×580
نظرات:
5
{total} بازدید:
1
گاهی خیال میکنم از من بریده ای بهتر ز من برای دلت برگزیده ای؟ از خود سوال میکنم آیا چه کرده ام؟ در فکر فرو می روم از من چه دیده ای؟ فرصت نمیدهی که کمی دردل کنم... گویا ازین نمونه مکرر شنیده ای... از من عبور میکنی و دم نمیزنی... تنهادلم خوش است که شایدندیده ای... یک روز می رسد که در آغوش گیرمت هرگز بعید نیست, خدا را چه دیده ای
همیشه بهار(نا
عااااالی
roza-rezvani
خیلی قشنکه مریم جان شبتان بخیرآسمانیای عزیزپاینده باشید
جمال فرهنگ
گاهی در اسمان ایر می نبینم می گویم نکند دلت چون اسمان از من گرفته باشد در فکر خود گویم مگر زمن تو چه دیده ای که از من دل بر یده ای