در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 18, 2017
سایز فایل:
12.28 kb
کیفیت:
398×308
بازدید ها:
1
ای کـاش...
دِلَـم پنجـره ای دیگَـر داشت
ای کـاش...
دِلَـم فقـط شَقـایق میکـاشت
ای کـاش...
کسـی می آمَد و غـَم هـا را
از قَلـبِ اهــالیِ زَمیـن بَرمیـداشت (:
1 Liked
 خوششان آماده از این