فاطمیون {مدیرارشدسایت}
10 views
نگاه کن به قلب من که سرخ از غرور توست
نگاه کن به چشم من، به راه تا عبور توست
نگاه کن به جان من،درانتظار جمعه ای ست
که وعده داده اند و گفته اند ظهور توست . .
Dimension: 749 x 746
سایز فایل: 81.28 Kb