28 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
28 آبان, 1396
سایز فایل:
234.36 kb
کیفیت:
1280×1280
بازدید ها:
1
عقربه های ساعت را
خواب کرده ام...
تا اينقدردوری ات را
نشمارنـد ...
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌