رضا
November 19, 2017 in رضا's Timeline Photos
1 view

With

File Size

93.83 Kb

Dimension

640 x 640
بیتا
متاسفانه همینطوره
رضا
دقیقا
محیــا( ناظر)
ولی هیچکدومش برای من اتفاق نیافتاده
بیتا
خوش بحالت بانو،امیدوارم همیشه شادباشی وسلامت
محیــا( ناظر)
ممنون گلم بهترینها نصیبت
بیتا
خواهش میکنم ومرسی عزیزم
علی