28 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
28 آبان, 1396
سایز فایل:
108.55 kb
کیفیت:
1280×1280
نظرات:
1
بازدید ها:
1
جــز مــن اگرت عاشــٖق شیداست بگو
ور میـل دلت به جانب ماست بگو
ور هیچ مــرا در دل تـو جاست بگو
گر هست بگو،نیست بگو،راست بگو