جمال فرهنگ(ناظر سایت)
1 view
همیشه عشق پاک ومخلص وباصداقت وبامهر ومحبت وبی نیرنگ وبی دورویی ودروغ وبی فریب و بی زرنگی وبی جفایی لیاقت میخواهد گر عاشق شدی یا میشوی عشق پاک را طرفدار باش تا همیشه روحیه شاد وبا نشاط و با انگیزه ووجودی سر شار از مهر ومحبت وصداقت داشته باشی
Dimension: 398 x 372
سایز فایل: 12.25 Kb
بیتا
لایک
بهمن 19, 2017
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
ممنونم کیمیا خانم لطف کردید
بهمن 19, 2017
بیتا
خواهش میکنم
بهمن 19, 2017
جمال فرهنگ(ناظر سایت)
تشکر وسپاس
بهمن 19, 2017