محیــا( ناظر)
November 20, 2017
1 view

With

File Size

188.53 Kb

Dimension

1280 x 1066

Description

الهی غصه تو قلبت بمیره🙏
الهی دشمنت عقده بگیره🙏
الهی هرکجایی مهربونم🙏
تنت سالم،دلت روزی نمیره🙏
الهی درد و غم از تو جداشه🙏
الهی صاحب قلبت خدا شه🙏
الهی هرکجا،باهرکه هستی🙏
خدا برصحن قلبت گل بپاشه🙏
🍰🍰🍰🍰🍰...View More
رضا
به به محیا با این پستت روزم را نورانی کردی دست گلت درد نکنه برتو هم‌مبارک باشه امیدوارم در سایه حق تعالی همیشه وای فایت شارژ الهی باشه و در زندگیت موفق و موید باشی ممنونتم...View More
محیــا( ناظر)
رضا
دندونشو خخخخخخخ
محیــا( ناظر)
آره
رضا
خخخخخخخخخ چه نازه
محیــا( ناظر)
آره خیلییییی نازه
علی
الهی
فهیمه
الهی آمین ..لاییییییییک