رضا
November 20, 2017
1 view

With

File Size

71.82 Kb

Dimension

704 x 960

Description

جای ساعت
صدای " تو دوست خوبم " هر صبح
بیدارم می کند ؛
هراسی از چرخش
عقربه ها نیست
بگذار صدای " تو " مُدام
زنگ بزند . . .
⚡️ߑ
˘՘Ș ͘ȘΛ̘ љŘ̘͛ ǘ̘Ǚ ƙŘٙę ŘΙȘș ŘΘΘΘΘ...View More
محیــا( ناظر)
صبح توهم به خیر باشه شاگرد تنبل عالیست مرررررررررررررسی
رضا
خخخخخخ
علی
محیــا( ناظر)
نخند درساتو خوب بخون
رضا
چشم
محیــا( ناظر)
ممنوووووووووون