رضا
November 20, 2017 in رضا's Timeline Photos
0 views

With

File Size

20.25 Kb

Dimension

480 x 480

Description

دلگرمی های تو ...!
بال های منند ...
چیزی بگو ...؟
گاهی چنانم بی تو ....
که عبور سایه ای از کنارم ....
نگرانم می کند ....!!!...View More
,  and 5 others likes this.
امیر طاها
عالی ...!
شبنم
اخیییی😂😂😂😂
علی
ای جانمممممم خخخخخخ