رضا
November 20, 2017 in رضا's Timeline Photos
2 views

With

File Size

61.37 Kb

Dimension

768 x 960

Description

هميشہ چيزهايى را ڪہ نداشتہ ام
بیشتر دوست داشتہ ام،،،
همچون تو ڪہ بسيار دورے،،،
ڪـــہ بسـيـــــار نـــــــدارمت......View More
REZA
لاااایک
رضا
مرسی داداشم
REZA
تی فدا
رضا
شهیدتم داداشم
امیر طاها
عالی ...!
رضا
ممنونم
ĦѦღi∂ɛн(مدیر ارشد)
لایک
علی
mehdi_sheydai
بهتر .بیخود که نمیگن دوری و دوستی .خخخخ