29 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
29 آبان, 1396
سایز فایل:
66.82 kb
کیفیت:
720×960
نظرات:
1
بازدید ها:
1
ای مـلائـک کـه بـه سـنـجـیـدن مـا مـشـغـولـیـد
بـنـویـســیــد کـه انـدوه بـشـر بـسـیـار اسـت