در این تصویر:
اضافه شد:
29 آبان, 1396
سایز فایل:
140.88 kb
کیفیت:
1024×1227
نظرات:
2
بازدید ها:
2
دلبرا خواب دیدم سوار اسب سفید ی بودی
زکنارم گذاشتی بر دلم تو نویدی بودی
گویا فرشته ها کنارت بودند
همگی انگار یارت بودند
پیراهن سفید گلی داشتی
عجب چهره خوشگلی داشتی
نگاهت کردم ارام صدایت کردم
امدی با لبی خندان دلی شادان
گفتی خوش امدی ای عزیز جان
گفتم مگر تو فرشته شدی دلبر
گفتی مگر نداری توعزیزم خبر
هرکه درعشق پاک وبا صداقت باشد
درمردم داری اهل مرام ومحبت باشد
بادو ستان همیشه اهل رفا قت باشد
یاهمه مردم راستگو اهل حقیقت باشد
او فرشته نیست ولی مثل فرشته است