0 views

With

File Size

19.03 Kb

Dimension

500 x 455
hossein
چو برگ خزان زده ی پاییزم.از شاخه جدا و از رسیدن ترسان.چه کنم؟؟؟؟