رضا
November 21, 2017 in رضا's Timeline Photos
1 view

With

File Size

23.45 Kb

Dimension

320 x 394
mehdi_sheydai
خخخخخخخخخخخ
رضا
خخخخ
بیتا
مابه همون نون وپنیرسبزی راضیم^_^
رضا
افرین به قناعت
بیتا
'_*
علی
من نون و پنیر ترجیح میدم خخخخخخخخخخخخخ
رضا
علی قورمه سبزی که همیشه دوست داشتی خخخخ
علی
نه رضا من غلط بکنم قرمه سبزی بخورنم خخخخخخخخخخخخخخخخخ
رضا
باشه توراست میگی پس منم نون و پنیر میخورم
بیتا
اگه شمامیاین بهشت من قرمه سبزی میدوست