1 view

With

File Size

16.91 Kb

Dimension

359 x 372

Description

در برمن هستی حرف لطف وصدا قت بزن
دردیار غم دیده گان حرف مهرومحبت بزن
بیا ای دوست که ما مرحم زخم باشیم
نه اینکه روی زخم نمک بپاشیم
بیا ای دوست دست فتاده ای را ما گیریم
که روزی اید ما خود بدا...View More