30 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
30 آبان, 1396
سایز فایل:
21.5 kb
کیفیت:
330×500
بازدید ها:
1
هر دو عاشق هر دو حیران نگاهیم
هر دو رنجور و شکسته از فراغیم
من نمیدانم که حکمت در چه بود
هر چه بود حکمت به چشمم مینهم
عاشقم من در رهش سر مینهم
عمر خود را مینهم در راه عشق
عشق لیلایم به اخر میکند جان از تنم
mehran
1396/8/24.