6 آبان, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
6 آبان, 1396
سایز فایل:
23 kb
کیفیت:
500×390
نظرات:
1
بازدید ها:
1
بعضـی چیزها درجهان؛
خیلـی مهم تر از دارایـی هستند
یکی از آنها ؛
توانایی خوش بودن
با چیزهای ساده است...