1 آذر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
1 آذر, 1396
سایز فایل:
33.02 kb
کیفیت:
500×472
بازدید ها:
1
وابسته ام
بہ ادم های مجـازے ڪـہ
گاهےحتے
نامـشان را هــم نمےدانــم
اما دلتنگ
میشوم براے نوشته هایشان
ڪہ گهگاه لابہ لاے
واژه واژه شان زندگے میڪنیم
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این