نوامبر 22, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 22, 2017
سایز فایل:
33.02 kb
کیفیت:
500×472
بازدید ها:
1
وابسته ام
بہ ادم های مجـازے ڪـہ
گاهےحتے
نامـشان را هــم نمےدانــم
اما دلتنگ
میشوم براے نوشته هایشان
ڪہ گهگاه لابہ لاے
واژه واژه شان زندگے میڪنیم
6 Liked
,  و 4 بقیه خوششان آماده از این