نوامبر 22, 2017 از
در این تصویر:
اضافه شد:
نوامبر 22, 2017
سایز فایل:
32.73 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
2
بازدید ها:
1
چقــدر تنهــاسـت نویسنــده اے ڪہ
عاشقـانہ هـایش دسـت بہ دسـت
میچـرخـدو لایڪـ میخــورد...
امـا بہ دسـت او ڪہ بـایـد ،
بـرســـد،،،،،،نمیــرسـد‌‌‌‌‌‌‌‌
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
reyhane(ناظر)
عالی
REZA
لااایک