1 آذر, 1396 از
در این تصویر:
اضافه شد:
1 آذر, 1396
سایز فایل:
32.73 kb
کیفیت:
500×500
نظرات:
2
بازدید ها:
1
چقــدر تنهــاسـت نویسنــده اے ڪہ
عاشقـانہ هـایش دسـت بہ دسـت
میچـرخـدو لایڪـ میخــورد...
امـا بہ دسـت او ڪہ بـایـد ،
بـرســـد،،،،،،نمیــرسـد‌‌‌‌‌‌‌‌
8 Liked
,  و 6 بقیه خوششان آماده از این
REZA
لااایک