امیر طاها
November 22, 2017
0 views

With

File Size

11.01 Kb

Dimension

275 x 183

Description

اگه آذرماهی نمی شدی اردک ماهی میشدی و الان رومیز ناهار خوری بودی ...!
reyhan(ناظرارشد)
😂😂😂😂😂😂درد نگیری تو دمت گرم کاش حداقل ماهی بودم
امیر طاها
خب تو ماهی دا ...!
REZA
من یه روز یه اردک ماهی گرفتم مامانم رفت تمیزش کنه دید توی شکمش یه مار کوچولو مرده هستش که همه رو با هم انداخت دور
امیر طاها
عه چرا خو مگه مشکل داره ...؟؟؟
علی