41

0 views

With

File Size

100.12 Kb

Dimension

250 x 282

Description

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم...
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم...
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم...
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبده م...View More
reyhan(ناظرارشد)
احسنت بر خان داداشم
مهدیسا
عالی